Binnen het MKB is de voornaamste oorzaak van de faillissementen die er zijn dat klanten niet of veel te laat betalen. Een vervelende situatie voor ondernemers want het schopt alle plannen die je hebt in de war omdat er minder cashflow is dan dat je had ingecalculeerd. Naast dat het waarmaken van je ambities moeilijker maakt kan het ook problemen opleveren voor het voldoen van je eigen verplichtingen. Hierdoor kunnen er echt serieuze problemen ontstaan. Het voortbestaan van je bedrijf kan er zelfs mee in gevaar komen. De kredietwaardigheid checken van een potentiële klant kan een hoop leed verzachten. In dit blog vertellen we hoe je dit kunt doen en welke andere risicobeperkende maatregelen je kunt nemen.

Kredietwaardigheid checken; Hoe doe ik dat?

Met het checken van de kredietwaardigheid breng je de financiële situatie van een bedrijf in beeld. Eigenlijk heel logisch om te doen, want als je op factuurbasis werkt verstrek je eigenlijk een financiering aan je klant. je doet namelijk eerst het werk en later hoeft er pas betaald te worden. Naar deze financiële situatie kijken kan je zelf doen als je enigszins boekhoudkundig bent onderlegd. De gegevens kun je vaak verkrijgen bij de kamer van koophandel. Een rechtspersoon is namelijk verplicht hier de jaarrekening te deponeren. Je kijkt dan onder andere naar de balans of er een gezonde vermogenspositie is. Uitgangspunt is dat ongeveer 30% van het totale vermogen eigen vermogen moet zijn. Ook kijk je naar de liquide middelen en de debiteuren ten opzichte van de crediteuren en andere kortlopende schulden. Zo kan je zien of het bedrijf op korte termijn aan de verplichtingen kan voldoen. Ook kijk je natuurlijk naar de winst en verliesrekening of er winst gemaakt wordt. Een belangrijk aspect om op de lange termijn aan de veplichtingen te kunnen voldoen. Als je overigens boekhoudkundig minder bent onderlegd kun je er ook voor kiezen om de kredietwaardigheid te laten checken door een specialistische partij.

Andere zaken om risico op wanbetaling te verkleinen

Bij MKB ondernemers zie je vaak dat er een sterke afhankelijkheid is van één of enkele grote klanten. Dit wordt ook wel het zogenaamde concentratierisico. Als één van deze klanten namelijk wegvalt is er vaak direct een behoorlijk probleem. Vaak ontkom je er niet helemaal aan, maar het is wel slim om je bewust te zijn van dit risico. 10 kleine klanten is wat dit betreft beter dan één grote klant.

11 maart 2019

Geef een reactie