De Nederlandse vlag wordt onder verschillende omstandigheden uitgehangen. Een van deze gelegenheden om de Nederlandse vlag uit te hangen is, wanneer er iets te vieren is. In Nederland is dit vooral wanneer men is geslaagd voor een examen of voor een feestelijke gebeurtenis, zoals een huwelijk. Op nationale feestdagen zoals Koningsdag of op Bevrijdingsdag, hangen de vlaggen uit in heel Nederland. Een gevoel van saamhorigheid en feest, overheerst dan. De kleine variant wordt ook veelvuldig gebruikt op allerlei feestelijke gelegenheden. Daarmee doel ik op de cocktailprikkertjes met een vlaggetje eraan of de vlaggetjes slinger. De Nederlandse vlag gaat hand in hand met feestelijke aangelegenheden. De aanblik van een dergelijke versiering, versterkt het feestgedruis en draagt mee aan het uitdragen van een feestgevoel.

Iedereen mag de Nederlandse vlag uithangen

Iedere burger in Nederland mag gewoon de Nederlandse vlag uithangen, hier zijn geen regels of wetten aan verbonden. Het enige waar men op dient te letten is, dat de veiligheid niet in het geding komt en het is ook niet gebruikelijk dat de vlag tussen zonsondergang en zonsopgang blijft hangen. Dit omdat de kleuren van de vlag in de schemering of in het donker dan niet goed zichtbaar zijn. Er zijn wel gebruiken en protocollen voor het gebruik van een vlag. Zo mag een vlag nooit het verkeer hinderen of de grond raken. Houdt hier dus rekening mee bij het uithangen van een vlag.

Er bestaan vlaginstructies

Voor Rijksgebouwen bestaan er speciale vlaginstructies. Voor hen zijn er wel specifieke regels voor hoe je de vlag uit dient te hangen. Hier staat in beschreven op welke speciale dagen en op welke manier de vlag uitgehangen moet worden op Rijksoverheid gebouwen. Bij bijzondere, feestelijke evenementen binnen het Koninklijk Huis, kan het zijn dat de minister een vlaginstructie af zal geven. Denk hierbij aan een geboorte of een huwelijk. Er zijn ook vaste dagen waarop men de vlag uithangt, zoals bij verjaardagen van leden van de Koninklijke familie.

Verder maakt de vlaginstructie nog onderscheid in uitgebreid vlaggen en is er ook de mogelijkheid om beperkt te vlaggen. Als er uitgebreid wordt gevlagd, wordt de Nederlandse vlag op ieder gebouw van de Rijksoverheid uitgehangen en als er beperkt wordt gevlagd, is dit het geval bij slechts enkele gebouwen van de Rijksoverheid. Dit heeft alles te maken met de gelegenheid en de betekenis van de gebouwen die hieraan zijn verbonden. Aan de hand van de vlaginstructie kun je dus enigszins afleiden voor welke gelegenheid de Nederlandse vlag uithangt.

Iets te vieren?

Dus heb je iets te vieren en wil je de vlag uithangen? Dan weet je nu waar je aan moet denken wanneer je de Nederlandse vlag uithangt.

1 oktober 2018

Geef een reactie