Geeske Walsma

Geeske Walsma beeldt niets af. Haar schilderijen doen zich voor in een gedaanteverwisseling
tussen figuratie en abstractie.
Schilderen is een interactie tussen handelen en denken.
Het onbenoembare ervan is onontkoombaar.
Alex de Vries 2008

www.geeskewalsma.com